Grunden Bois testar Volviabollen

 


Ett självlysande initiativ för att utveckla svensk fotboll och säkerheten i trafiken på samma gång. Årets Number 10-stipendiater Grunden Bois har testat den första prototypen av Volviabollen.

Volvia försäkringar har under det senaste året arbetat med att ta fram en fotboll som lyser i mörkret för att barn ska kunna fortsätta leka säkert, även när det börjar skymma. Projektet är en del av initiativet Number 10 som ska utveckla svensk fotboll.

Nu presenteras de första prototyperna av den lysande Volviabollen, som ska bidra till en säkrare utomhusmiljö för barn och förebygga skador i trafiken. En boll som kan laddas upp med UV-ficklampa eller solljus. Bollen är ett initiativ som gör att barnens lek syns bättre och blir en påminnelse för bilförare - efter boll kommer barn.Statistik från Transportstyrelsen visar att trafikolyckor där fotgängare är inblandade tredubblas under årets mörkaste månader. Samtidigt visar rapporter från NTF att barn inte kan bedöma hastighet eller avstånd till bilar lika väl som vuxna, och inte heller tolka ljud för att avgöra om bilar kommer närmare.

Med höstmörkret blir gatorna därför mindre säkra för barn, något som inte hindrar dem från att fortsätta att leka utomhus.Volviabollen är en prototyp framtagen i samarbete med Select Sport, en av världens ledande tillverkare av fotbollar, och är första delen i ett pågående utvecklingsprojekt från Volvia. Volviabollen lyser i mörkret när den laddats upp med solljus eller med den medföljande UV-ficklampan. För att hålla Volviabollen lysande även under längre lek rekommenderas att ta med ficklampan ut för att kunna ladda upp vid behov.

Bollen finns tillgänglig i ett begränsat antal, och lottas nu ut för att testas under verkliga förhållanden.Intresserade kan anmäla sig på volvia.se/volviabollen

 
Animal Design