Integritetsmeddelande

 

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Sverige AB, 556034-3484, med adress Volvo Personvagnar AB, 50090 HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige hädanefter kallad “Volvo Cars ”, “oss” och “vi”, kommer såsom personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter enligt vad som anges nedan.


Ändamål och rättslig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med ansökan/nominering till stipendiet Number 10 så som namn, telefonnummer, personnummer och mailadress. Detta för att kunna administrera juryarbetet och utse årets stipendiat, och för att kunna skicka information till dig. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte är att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot alla som deltar i urvalsprocessen för Number 10.

 

Därutöver behandlar vi de personuppgifter du lämnar till oss i marknadsföringssyfte. Utöver att behandla dina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringskommunikation till dig behandlar vi även ditt eventuella svar och dina interaktioner med den digitala marknadskommunikationen som du mottar för att kunna leverera relevant och högkvalitativ marknadskommunikation till dig samt för statistiska ändamål. Vi kan använda dina personuppgifter för webbaserad och social profilering i syfte att förbättra vår marknadskommunikation. Om du har godkänt att vi använder cookies kan vi dessutom kombinera dina personuppgifter med ditt beteende på våra webbplatser. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusive vår behandling för att kunna leverera relevant och högkvalitativ marknadskommunikation till dig, för statistiska ändamål samt för webbaserad och social profilering är ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringssyfte när som helst. Vänligen skicka en begäran om återkallande av samtycke till Volvo Cars genom att skicka en begäran till Volvo Cars personuppgiftsombud på globdpo@volvocars.com


Överföring och mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att överföras och behandlas av enskilda återförsäljare, våra dotterbolag och våra affärspartner för ovanstående ändamål. Dina personuppgifter kommer också att lämnas ut till och behandlas av Volvo Car Corporation (en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089).


Dina personuppgifter kan komma att överföras och behandlas av enskilda återförsäljare, våra dotterbolag och våra affärspartner för ovanstående ändamål. Dina personuppgifter kommer också att lämnas ut till och behandlas av Volvo Car Corporation (en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089).

Överföring och mottagare av dina personuppgifter


Vi kommer att behandla dina personuppgifter i samband med din begäran om tjänster, information och marknadskommunikation under en period av tolv (12) månader från det datum du tillhandahålls tjänsten eller från det att du avslutar din prenumeration på framtida marknadskommunikation från oss.

Lagringstid


För mer information om dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter och kontaktuppgifter och eventuella klagomål, samt kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud, gå in på vår supportsida https://support.volvocars.com/privacy.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter